Duikschool   

De kwaliteit van de opleiding in onze duikschool wordt verzekerd doordat we deel uitmaken van de NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport).

Hierdoor behoren we tot een federatie die in Vlaanderen 10.000 duikers groepeert en op wereldschaal aangesloten is bij de CMAS (Confederation Mondiale des Activit├ęs Subaquatiques). Wat als groot voordeel heeft dat je met je behaalde brevetten over de ganse wereld kan/mag duiken.

Onze duikschool wordt geleid door duikschoolleider, Kevin Gardedieu (1* Instructeur), die op zijn beurt wordt bijgestaan door Peter Dewinter (2* Instructeur). Daarnaast kunnen we rekenen op Patrick Van Damme en Nadine Schelkens beide, 1*Instructeurs, die inspringen waar nodig bij het afleggen van openwaterproeven.

Allen hebben hun titel behaald bij NELOS.